منو
Your Cart

پچ پنل مسی

تولید کننده: یونیکام مدل: UC-PNL6-HS-48
مشخصات پچ پنل 48 پورت UC-PNL6-HS-48 شرکت یونیکاماز مهمترین عوامل داشتن یک رک شبکه با آرایش منظم، بکارگیری یک پچ پنل است. این قطعه پسیو شبکه مستعطیل شکل، در ساختار خود به تعداد درگاه مجهز شده است که کابل های شبکه موجود در رک، به این پورت ها متصل می شوند. در واقع نوع کار این دستگاه بدین صورت..
6,556,000 تومان
تولید کننده: یونیکام مدل: UC-PNL6-H-48
مشخصات پچ پنل 48 پورت UC-PNL6-H-48 شرکت یونیکامبرای داشتن یک رک شبکه مرتب، می توان از پچ پنل استفاده کرد. عملکرد پچ پنل در رک شبکه بدین گونه است که بین کابل شبکه و دستگاه های دیگر مثل سوییچ، مودم و ... قرار می گیرد و مانع از اتصال مستقیم کابل به تجهیزات شبکه می شود. نتیجه آنکه، وجود Patch ..
5,683,000 تومان
تولید کننده: یونیکام مدل: UC-PNL6-HS-24
مشخصات پچ پنل 24 پورت UC-PNL6-HS-24 شرکت یونیکامپچ پنل در واقع جز دسته تجهیزات پسیو شبکه طبقه بندی می شود و استفاده از آن در رک الزامی نیست، اما وجود این قطعه در رک شبکه باعث نظم دادن به کابل های شبکه وارد شده به رک می شود. Patch Panel از ساختاری مستعطیلی شکل با تعدادی پورت  که شامل 2..
3,500,000 تومان
تولید کننده: یونیکام مدل: UC-PNL6-H-24
مشخصات پچ پنل 24 پورت UC-PNL6-H-24 شرکت یونیکامپچ پنل از قطعات پسیو شبکه به حساب می آید که وظیفه اصلی آن این است که بین نقاط انتهایی کابل های شبکه و تجهیزات شبکه مانند روتر، مودم و ... قرار می گیرد و از اتصال مستقیم کابل های شبکه به این تجهیزات جلوگیری می شود. این قابلیت باعث می شود تا از ..
2,628,000 تومان
تولید کننده: یونیکام مدل: UC-PNL-H-48
مشخصات پچ پنل 48 پورت UC-PNL-H-48 شرکت یونیکامیکی از اجزای اصلی نظم دهنده به رک های شبکه، پچ پنل ها هستند. این قطعه مستعطیلی شکل به تعدادی پورت مجهز است که کابل های شبکه از یک طرف به آن ها وارد شده و از طرف دیگر کابل های شبکه به دستگاه های تعبیه شده در رک شبکه وارد می شود. بر همین اساس آرا..
1,018,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 45 (4 صفحه)